Olet tässä

Pientalojen omavalvonta

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos otti vuonna 2012 käyttöön pientalojen omavalvonnan. Omavalvonnalla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla:

Lomakkeet ja suunnitelmat


Mitä rakennuksessa pitää tehdä?

Paloturvallisuusoppaan avulla täytettävä tarkastuslomake tulee palauttaa pelastuslaitokselle kuukauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta.

Kirjeen mukana tuleva Pientalon paloturvallisuusopas on tehty neuvojen antamiseksi asumisen turvallisuuteen ja helpottamaan omatarkastuslomakkeen täyttämistä. Opas kannattaa säilyttää ja esimerkiksi liittää kodin huoltokirjaan.


Mitä omavalvonnan jälkeen?

Palautetuista tarkastuslomakkeista arvioidaan mahdollisen korjausmääräyksen tai pelastusviranomaisen suorittaman palotarkastuksen tarve. Palotarkastuksia tullaan tekemään kuitenkin myös pistokoeluonteisesti valvonnan kohteena oleviin kiinteistöihin.

Pelastuslaitos toivoo, että omavalvontalomakkeita palautuu mahdollisimman hyvin ja että oppaasta on apua kodin turvallisuuden parantamisessa.


Tee oma palotarkastus

Omakotitalojen palotarkastus ja omavalvonta koskevat vain pientä osaa kiinteistöjä vuosittain. Voit kuitenkin tehdä itsenäisesti oman palotarkastuksen, jossa tarkistat, että kotona ei löydy paloturvallisuutta vaarantavia seikkoja. Voit käyttää apunasi alla olevaa listaa sekä tältä sivulta löytyvää pientalon paloturvallisuusopasta.


Omakotitaloissa ja kerroistaloissa  Korjattava Kunnossa / 
Korjattu
   
Talon osoitenumerointi on näkyvillä kadulle asti      
Palovaroitin on hankittu sekä asennettu oikeaan paikkaan ja on toimintakunnossa.      
Uloskäytävillä ei ole poistumista estäviä tavaroita.

Pientalon yläkerran huoneista on kiinteät, käyttökelpoiset pelastustikkaat.      
Palo-ovet ovat kiinni.      
Kattotikkaat, kattosilta ja talotikkaat ovat kunnossa.      
Öljylämmitteisen omakotitalon öljysäiliö on tarkastettu ja huollettu säännöllisesti.      
Tulisijat ja savuhormit ovat ehjät ja savuhormit säännöllisesti nuohotut      
Saunan kiuas on asennettu paloturvallisesti ja tukevasti, suojaetäisyydet palavarakenteisiin osiin ovat määräysten mukaiset, eikä kiukaan yläpuolella kuivata pyykkiä      
Rakennuksen vierustoilla ei säilytetä helposti syttyviä tavaroita.      
Sähkölaitteet ja -asennukset on määräysten mukaiset ja kunnossa.

Ullakolla ja kellarissa ei ole tarpeetonta syttyvää tavaraa.

Autotalli on vain autotalli, ei palovaaraa aiheuttava varasto

Palavat nesteet, nestekaasu ja muut vaaralliset aineet säilytetään määräysten mukaisesti.

Nestekaasua ei säilytetä kellarissa, paineensäädin ja kaasuletku on tarkastettu vuosittain ja nestekaasuletku on vaihdettu vähintään viiden vuoden välein.

Sisätiloissa nestekaasua käytettäessä ilmanvaihto on riittävä.

Liuottimet, maalit, pesu- ja desinfiointiaineet, hyönteismyrkyt, lääkkeet ja myrkylliset kasvit ovat lasten ulottumattomissa.

Alkusammutuskalusto on tarkastettu ja huollettu.

Koko perhe on opetellut sammutusvälineiden käytön ja pelastautumisen.    Kerrostaloissa lisäksi Korjattava   Kunnossa /
Korjattu
  
Paloautojen ajoreitit ovat kunnossa myös talvella, eikä autoja ole pysäköity vääriin paikkoihin.      
Ullakon ja kellarin käytävillä tai porrashuoneessa ei ole mitään tavaraa.      
Irtaimistovarastoissa ei ole palavia kaasuja tai nesteitä.       Päivitetty 30.12.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta