Du är här

Säkerhetsskolning

Räddningsverket erbjuder inom sitt område säkerhetsskolning såväl för privata samfund som för företag. Skolningen är huvudsakligen avgiftsbelagd, med undantag av vissa personalgrupper och samfund.

Du kan lämna in förfrågan om skolning med denna elektronisk blankett.

Blankett för säkerhetsskolning

Beställarens namn
Adress
Telefon
E-post
Önskad tidpunkt för utbildningen
Alternativ tidpunkt för skolning
Skolnigsplats och -adress
Hurdan utbildning önskar ni?
Är detta en del av något annat evenemang (friluftsdag, eller motsvarande)
Antal
Ålder
Mer information om deltagarna
Utrymmen som ska användas


Utrymmen som ska användas för förstahandssläckningutbildning
För utbildaren finns följande utrustning färdigt
Mer information

Upp

Uppdaterad 15.3.2021 | Skicka respons | Skriv ut