Olet tässä

Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Tilapäismajoitus tällaisissa tiloissa on mahdollista, mikäli majoittumisen turvallisuusjärjestelyt on toteutettu tämän ohjeen mukaisesti ja alueen pelastusviranomainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoituskäyttöön.

Kun henkilöitä majoitetaan esimerkiksi koulujen luokkahuoneisiin, päiväkoteihin, urheiluhalleihin, nuorisotiloihin tai seurojentaloihin, eli tiloihin joita ei ole suunniteltu majoituskäyttöön, tulee tilapäisen majoittumisen edellytykset käydä läpi yhdessä kiinteistön omistajan sekä alueen pelastusviranomaisen kanssa.

Tilapäismajoitukseksi katsotaan esimerkiksi viikon mittaisten suurten yleisötilaisuuksien tilapäinen majoitus. Säännöllinen tai edellä mainittua pysyvämpi majoittuminen voidaan tulkita majoitustoiminnaksi. Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n nojalla tarvitseeko tilapäismajoitus mahdollisesti rakennusluvan.

Mikäli tilapäismajoituksen henkilö- ja paloturvallisuutta ei voida taata, pelastusviranomaisella on oikeus kieltää toiminta tai vaatia järjestäjältä lisätoimenpiteitä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuusjärjestelyiden parantamiseksi.


Tilapäismajoituksesta ilmoittaminen

Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista.

Ilmoitus tulee toimittaa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen majoituksen aloittamista. Myöhästyneitä ilmoituksia ei käsitellä.

Voit ilmoittaa tilapäismajoituksesta myös alla olevalla nettilomakkeella.


Tilapäismajoitusilmoituslomake


Kunta
Kohteen nimi
Kohteen osoite
Majoituksen järjestäjä
Majoituksen vastuuhenkilö(t) ja puhelinnumero(t)
Majoituksen ajankohta
Majoitukseen käytettävät tilat
Majoittuvien lukumäärä


Ilmoittajan/vastuuhenkilön sähköpostiosoite


 


Päivitetty 15.3.2021 | Lähetä palautetta | Tulosta