Olet tässä

Kulotusilmoitus

Pelastuslaitokselle on ilmoitettava kulotuksesta ja tulenkäytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua. Ilmoitus voidaan tehdä allaolevalla lomakkeella tai soittamalla päivystävälle palomestarille:

Päivystävä palomestari
Puh. 040 7352 911 

Yleisiä periaatteita

 • Pelastuslaitos ei erikseen anna polttamiselle lupaa, vaan tulen käsittelyn vastuuhenkilön on itse oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi.
 • Kulotuksesta, kokon poltosta tai muusta merkittävästi savua tuottavasta tulenkäytöstä on ilmoitettava kolme (3) päivää ennen polttoa pelastuslaitokselle. Tällä ehkäistään turhat hälytykset polttopaikalle.
 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen (Pelastuslaki 5 - 8 §). Voimassa olevat varoitukset voit tarkistaa Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta osoitteessa http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset.
 • Perinnekokoista, kuten pääsiäiskokot, ei tarvitse tehdä ilmoitusta ellei tilaisuuteen osallistu yli 200 henkilöä samanaikaisesti. Silloin tilaisuudesta pitää tehdä myös yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma.
 • Jätteitä (esim. rakennusjätteitä) ei saa koskaan polttaa. Kuntien ympäristömääräykset säätelevät risujen, oksien sekä vastaavien puutarhajätteiden polttamista.


Ilmoituslomake

Vastuuhenkilön sähköpostiosoite
Vastuuhenkilön yhteystiedot (puh nro jne.)
Kyseessä on


Lisätietoja polttamisesta
Polttaminen tapahtuuMitä alkusammutuskalustoa polttopaikalle on varattu?

Tarkemmat osoitetiedot polttamispaikasta
Kunta
Paikan koordinaatit (N)
Paikan koordinaatit (E)
Osoite
Aloitusajankohta (päivämärä ja kellonaika)
Polttamisen arvioitu kesto
Alueen koko (ha)
Olen ymmärtänyt, että nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Merkittävää savua aiheutuvista poltoista tulee pelastuslain mukaan ilmoittaa pelastuslaitokselle, ja ymmärrän, että pelastuslaitos ei erikseen anna polttamiselle lupaa, vaan tulen käsittelyn vastuuhenkilön on itse oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi.


Olen lukenut ja ymmärtänyt kulotukseen ja kokon polttoon liittyvät tekijät ja huolellisuusseikat: 

Muistilista polttamista varten

 • Polttaminen voi tapahtua vain omalla maalla, muualla vain maanomistajan luvalla.
 • Älä polta metsä- ja ruohikkopalovaaran aikana.
 • Älä polta kovalla tuulella.
 • Polttopaikalle on varattava riittävästi alkusammutuskalustoa.

 • Metsämaan kulotus perustuu pelastuslakiin (379/2001). Tulen käytössä on aina huomioitava tarpeellinen varovaisuus, johon kuuluu riittävät varotoimet.

 • Sytyttäjänä olet vastuussa myös vahingoista!


Tarkemmat koordinaatit löydät 112 Suomi -sovelluksen avulla.


Päivitetty 15.3.2021 | Lähetä palautetta | Tulosta