Olet tässä

Kohdekortti

Kohdekortti laaditaan kohteisiin, joissa on automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä. Kohdekortti laaditaan myös kohteista, joissa varastoidaan vaarallisia kemikaaleja pelastuslaitokselle tai Turvallisuus ja kemikaali virastolle tehtävän ilmoituksen mukaisesti. Pelastuslaitos käyttää kohdekorttia onnettomuustilanteissa.


Säädösperusta

Pelastuslaki (379/2011) 12§ ja 82§, Laki pelastustoimen laitteista (10/2007), Sisäasiainministeriön määräyksen "A60 Paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto ja tarkastus (Sm-1999-440/Tu33)" mukaan paloilmoittimen kohdekortti henkilö- ja muine tarvittavine tietoineen on toimitettava pelastusviranomaiselle.


Ohje kohdekortin laatimisesta

Kohdekortti koostuu kahdesta dokumentista, kohdekortin etulehdestä sekä kohdepiirroksesta (esimerkkipiirros):

Piirroksessa käytettävät piirrosmerkit on esitetty ohjedokumentissa:


Kohdepiirroksessa esitettävät tiedot

Kohdepiirrosta tehtäessä on huomioitava seuraavat asiat:

  • Kohdepiirroksen tulee olla A4- tai A3-kokoinen
  • Kohdekortti tulee olla käännetty valmiiksi niin, että auetessa sen tekstit on oikeinpäin
  • Kohdekuvan pohjana voidaan käyttää asemapiirrosta tai vastaavaa, mutta kaikki ylimääräiset viivat tulee poistaa (ennen kaikkea muistettava kortin nopea avautuminen)
  • Rakennusta sivuavat kadut tai tiet on merkittävä (tiennimet) tai vaihtoehtoisesti kohde tulee yksilöidä esimerkiksi aluekarttaan
  • Piirrokseen tulee lisätä mittajana etäisyyden arviointia varten 


Lähetä kohdekortti pelastuslaitokselle

Kohdekortti toimitetaan muokattavassa muodossa, esimerkiksi DOC-tiedostona osoitteeseen virkaposti.kp(ät)pelastustoimi.fi

Kohdekortti ja kohdepiirros voidaan toimittaa erillisinä tiedostoina.

Kohdetietojen muutoksista on ilmoitettava.Mitä tarkoittaa kohdekortin ylälaidan punainen leima "Käyttö rajoitettu"? 

Kohdekortit koskevat onnettomuuksiin varautumista ja saattavat sisältää rakennusten turvajärjestelyjä koskevia tietoja. Paljastuessaan nämä tiedot saattaisivat vaarantaa turvallisuutta tai kiinteistöjen turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista. Tästä johtuen kohdekortit ovat viranomaisen salassa pidettäviä asiakirjoja, eikä niistä luovuteta tietoa ulkopuolisille. (Julkisuuslaki 621/1999, 24 §:n 7 ja 8 kohta)


Sivun alkuun

Päivitetty 15.3.2021 | Lähetä palautetta | Tulosta