Olet tässä

Kemikaalien käyttöturvallisuus

Tälle sivulle on koottu kemikaalien käyttöturvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston asukasopas

Oppaan tarkoituksena on tuoda esille niitä käytännön asioita ja menettelytapoja, joiden avulla voidaan öljylämmityslaitteiston käyttö ja lämmityspolttoöljyn varastointi kiinteistöllä suorittaa turvallisesti ja ennaltaehkäistä öljyvahinkoja.

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas

Maatiloilla kemikaalien käsittely ja varastointi on lisääntynyt tilojen koon kasvaessa. Kemikaalien asianmukainen varastointi niille tarkoitetuissa paikoissa vähentää onnettomuusris­kiä ja ympäristönpilaantumisvaaraa sekä parantaa yleistä turvallisuutta. Oppaaseen on pyritty keräämään tietoa yleisimmistä maatiloilla käytettävistä kemikaaleista. Tar­koituksena on ollut helpottaa maatilan toiminnanharjoittajan arkea keräämällä oppaaseen tiedot kemikaaleista tiivistetysti.

Polttonesteiden varastointi maatiloilla farmarisäiliöissä

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) Varo-rekisterin mukaan vuosittain kotitalouksissa tapahtuneista kemikaalionnettomuuksista suurin osa on ollut polttoöljyvuotoja. Tyypillisiä onnettomuuksia maatiloilla ovat olleet polttonesteiden maanpäällisten farmarisäiliöiden vuodot.

Opas sisältää mm. farmarisäiliön tarkastuslistan, uuden säiliön osto-oppaan, sekä tietoa öljysäiliöihin ja öljyn varastointiin liittyvistä viranomaismääräyksistä. Tarkastuslistan avulla säiliön omistaja/haltija voi itse tarkistaa polttoaineen varastoinnin turvallisuuden. Oppaassa on myös rakenteiden mallikuvia.

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus

Vastuu polttoainesäiliöstä on aina säiliön omistajalla/haltijalla, joka myös ensisijaisesti vastaa mahdollisen öljyvahingon puhdistuskustannuksista. On tärkeää, että säiliön omistajalla/haltijalla on oikeaa tietoa säiliönsä sijoittamiseen, kuljettamiseen, tarkastamiseen, huoltoon ja käytöstä poistamiseen liittyvistä asioista. Opas sisältää uuden säiliön osto-oppaan sekä tietoa säiliöihin ja polttonesteen varastointiin sekä tiekuljetukseen liittyvistä viranomaismääräyksistä.


Sivun alkuun

Päivitetty 21.4.2015 | Lähetä palautetta | Tulosta