Du är här

Utredning om utrymningssäkerheten

Verksamhetens särdrag ska beaktas vid uppgörandet av en räddningsplan. Ett bra exempel på detta är utredning om utrymningssäkerheten.

En utredning om utrymningssäkerheten ska uppgöras då verksamhetsidkarens kunder av någon anledning har nedsatt funktionsförmåga.  Bra exempel på sådana här verksamhetsidkare är sjukhus och åldringshem.

Syftet med utredningen om utrymningssäkerhet är att få sanningsenlig information om säkerhetsarrangemang och utrymmen är tillräckligt trygga för verksamheten, om förebyggande av olyckor är tillräckligt effektivt och om det i en olyckssituation är går tillräckligt snabbt att rädda alla personer som är i fara.

Upp

Uppdaterad 16.3.2015 | Skicka respons | Skriv ut