Olet tässä

Kemikaalit ja räjähteet

Pelastuslaitos valvoo vaarallisten aineiden käyttöä ja varastointia sekä suorittaa onnettomuus tai vaaratilanteessa vaarallisten aineiden torjuntatyötä. Vaarallisiksi aineiksi kutsutaan aineita, jotka ovat terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai ovat palo- ja räjähdysvaarallisia.

Kemikaalivalvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Sivun alkuun

Päivitetty 31.8.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta