Olet tässä

Poistumisturvallisuusselvitys

Toiminnan erityispiirteet tulee huomioida pelastussuunnitelman laadintavaiheessa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii poistumisturvallisuusselvitys.

Poistumisturvallisuusselvitys vaaditaan laadittavaksi silloin, kun toiminnanharjoittajan asiakkaiden valmius poistua tiloista vaaratilanteessa on syystä tai toisesta heikentynyt. Hyviä esimerkkejä mainitunlaisen toiminnan harjoittajista ovat sairaalat ja vanhainkodit.

Poistumisturvallisuusselvityksen tavoitteena on saada todenmukaista tietoa siitä, ovatko turvallisuusjärjestelyt ja toimitilat varmasti riittävän turvalliset toiminnan harjoittamiseen, onko onnettomuuksien ehkäisy riittävän tehokasta ja pystytäänkö vaarassa olevat henkilöt pelastamaan tiloista tarpeeksi nopeasti onnettomuuden sattuessa.

Sivun alkuun

Päivitetty 16.3.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta